Later volgt een uitwerking van de familienaam van Meyrik 

Verondersteld wordt, dat dit het wapen van M(e)y(e)rik zou zijn, doch is dat allerminst zeker. Opvallend is, dat behoudens het helmteken, de soort van het kruis en de kleuren (welke hier in dit geval geen rol spelen, aangezien die in beide gevallen kort geleden aangenomen zijn (ca 1925)), dit wapen van Meyrik geheel overeenkomt met het wapen van de familie Wittop Koning.De vraag werpt zich op aan welke familie het wapen oorspronkelijk behoorde, of aan Wittop Koning, of aan van Meyrik.De familie van Vledder is zowel geparenteerd aan het geslacht van Meyrik als aan het geslacht Wittop Koning. We mogen echter wel aannemen dat zowel het wapen van de familie Wittop Koning als het wapen van Meyrik een en dezelfde oorsprong hebben.

(Een en ander ontleend aan Nederlandsche familiewapens)