geraadpleegde bronnen

           

           

1. Gens Nostra, een verzameling aantekeningen over het  geslacht  Van  Vledder, bijeengebracht door P.W.vanVledder.         

2. Een oud familieregister, beginnend in 1795 tot en met maart 1944

3. Amsterdamsche Donderdagsche Courant, nr 18, d.d. 11 februari     1773 (copie van een pagina)

4. Nederlandsche Familiewapens deel II en IV., N.V. Uitgevers-mij "Eigen Volk"- Haarlem (zonder jaartal)

5. Achter de Aa, Geschiedenis van Vledder. H.Gras e.a., Gemeente Vledder , Vledder, 1997

6. Drenten Gezocht, Gids voor stamboomonderzoek in Drente. Assen-Den Haag-1998

7. Enkele oude akten uit de 18e en 19e eeuw.

8. Vledder, L.Lambregts. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer "Vledder-Frederiksoord",1977

9. Maak uw eigen stamboom, G. van de Nes, Trion, Baarn, 1994

10.Drents Archief - Assen